Kontakt symbol

Seniorsaken Østfold deltar i kjempedugnad 10000 medlemmer skal ringes opp!

Seniorsaken har ca. 14000 medlemmer i Norge, direktemedlemmer og medlemmer knyttet til lokallag. Seniorsaken og lokallagene er avhengig av muligheter for effektiv kommunikasjon med sine medlemmer således at medlemmene kan oppleve tilhørighet til foreningen.

Kommunikasjonsmuligheter som er åpne for foreningen er Epost, SMS, og vanlig post.

Epost er den mest effektive og minst kostnadskrevende av disse muligheter. SMS kan være effektiv, men tillater kun lite informasjon og er kostnadskrevende. Vanlig post er sen og er dyr.

Epost er således på alle måter den klart beste kommunikasjonsmuligheten!

Problemet er bare den at Seniorsaken ikke har Epostadresse til ca. 10000 medlemmer.

Under ledermøte den 2. og 3. mars i år ble de besluttet å ringe opp hver enkelt av disse 10000 medlemmer for å få registrert Epostadressene for de som har Epost.

I utgangspunktet kan dette synes som en uoverkommelig oppgave, men ikke hvis den deles på flere – på Seniorsaken og på lokallagene. I Seniorsaken Østfold har vi fordelt oppgaven på medlemmer av styret. Vår oppgave er å ringe opp å hente inn Epostadresser hos 548 av våre 900 medlemmer.

Vi startet vår ringekampanje 1. april og er kommet godt i gang. Vi har pr. den 14. april, allerede ringt opp i alt 375 medlemmer og registrert til sammen 114 nye Epostadresser. Det vil si at det er ca. 30% av de oppringte som har Epostadresse. Dette innebærer at vi bør ha hentet inn i alt 165 nye Epostadresser når vi har fullført oppringingen.

Da vil i alt ca. 380 av våre medlemmer ha Epostadresse, over 40% av medlemsmassen. Denne andelen vil komme til å øke etter hvert som vi får et tilsig av nye, yngre medlemmer.

Når det gjelder de som ikke har Epost, vil vi fortsatt kommunisere pr. SMS, eller om nødvendig, pr. vanlig post.

Vi får tilbakemeldinger fra mange medlemmer som gir uttrykk for at de setter pris på å bli husket!

Vi tok i utgangspunktet sikte på å gjennomføre denne kampanjen i perioden 1. april til 30. juni. Vi har opplevd at oppgaven er enklere og mindre tidskrevende enn opprinnelig antatt. Vi bør således kunne fullføre oppgaven tidligere.

Tilbake…