SENIORLÅN – hva er nå det?

Judith-Karin Adolfsen
Judith-Karin Adolfsen

Dette var noe av det Seniorsaken Østfold ville ha belyst under sitt temamøte i Glenghuset i Sarpsborg den 4. mai. Spørsmålet er relevant for foreningens medlemmer som alle er i en alder hvor seniorlån kan være aktuelt. Judith-Karin Adolfson, seniorrådgiver i BN Bank, hadde hovedinnlegget under møtet. BN Bank er en ren nettbank og da kommer det aller første spørsmålet opp. Betjener banken kunder som ikke er på nett? Alle blir betjent enten på nett eller telefon.

Folk som bor i egen bolig, vil som regel ha nedbetalt det meste eller hele av sin boliggjeld når de nærmer seg pensjonsalder. En livsvarig nedbetaling av gjeld i egen bolig innebærer at det er akkumulert betydelig egen-kapital som er bundet i de fleste boliger.

Når man går over i pensjonistenes rekker, innebærer dette oftest at man går ned i inntekt. For å opprettholde en livsstandard, kan det være behov for å få frigjort egenkapital som er bundet i boligen. Det er dette behovet seniorlån skal imøtekomme.

Seniorlån er et låneprodukt som er utviklet spesielt med hensyn til seniorers behov og muligheter. Man får utbetalt penger enten i et engangsbeløp eller i månedlige, faste utbetalinger eller en kombinasjon av disse to muligheter. Banken får pant i boligen, men låntager beholder eierskapet og livsvarig rett til å bo i boligen. Eventuell verdistigning kommer låntager til gode. Det betales ikke avdrag og renter. Dette gjøres opp når boligen en gang blir solgt.

Renter på seniorlån kan være noe høyere enn for vanlige boliglån. Det har blant annet sammenheng med at en gjeldsforsikring er bakt inn i renten. Viktig å være oppmerksom på. Renteutgiftene kan trekkes fra i selvangivelsen selv om rentene ikke er betalt. Seniorlån kan tilbys personer over 60 år som bor i selveid bolig med sentral beliggenhet. Man må være registrert som boende på adressen. Man behøver nødvendigvis ikke ha inntekt.

Den frigjorte egenkapital kan anvendes etter låntagers egen vurdering. Den kan brukes til å opprettholde den livsstandard man hadde da man var i lønnet arbeid, til oppussing av bolig, fritidsaktiviteter, reiser, forskudd på arv etc. – men ikke minst å sikre at man har råd til å bo i boligen sin livet ut, om man ønsker det.

Det blir alltid noe igjen til arvingene. Seniorlån innebærer ikke at boligen blir belånt opp til pipa, og det vil normalt være en verdistigning på boligen. Så dette er ikke noe å ha dårlig samvittighet for. Det er grunn til å tro at seniorlån blir vanligere for å opprettholde livsstandard selv om ytelser fra det offentlige skulle svekkes. Det kan være godt å ha den mulighet seniorlån innebærer i bakhånd.

Se alle oppdateringer…

Tilbake…