Logo Seniorsaken Østfold

Referat fra styremøte i Seniorsaken Østfold avholdt 24.nov 2016 kl.1200 i Tune Bibliotek

Til stede var: Finn Åsmund, Arne, Øivind, Bjørg, Anne Lise og Per-Arne

Lederen ønsket velkommen og delte ut sakspapirene og dagens agenda.

NYTT OM SENIORSAKEN

Myndighetenes press mot pensjonistene bare fortsetter. Seniorsakens utfordring i denne forbindelse er å øke sin medlemsmasse betydelig for å ha større innflytelse i dialogen med myndighetene. I denne forbindelse må foreningen utvikle sitt innhold slik at den får større tiltrekningskraft overfor de «yngre/eldre» 50+ – 60+. Dette blir en av hovedsakene for Seniorsaken i tiden som kommer.

Emnet blir belyst under temamøte 1. desember ved hovedinnlegg «Seniorsaken i går – i dag – i morgen.» Foredragsholder vil være kommunikasjonssjef Christin Engelstad i Seniorsaken.

MØTER I DEN NÆRMESTE TIDEN

Neste temamøte den 1. desember ble gjennomgått via sjekklisten.

Julemøte med styre og vara samt tillitsvalgte/frivillige den 14. desember ble gjennomgått.

Første temamøte til neste år, den 4. januar 2017 blir på ONSDAG igjen. Møtedagene våre resten av 2017 blir på onsdager.

HJEMMESIDEN OG GRASROTANDELEN

Siste uker har vi hatt over 400 besøkende på hjemmesiden. Tatt i betraktning at vi har 400 medlemmer med Epost, så er dette meget bra. Vi bestreber oss på å ha 3 – 5 nye innlegg hver uke. Vi vil at hjemmesiden skal oppleves som en ukeavis. Medlemmer som fyller runde år, får en gratulasjonshilsen på hjemmesiden. Det appelleres til medlemmene om å komme med nyhetstips og annet interessant stoff for hjemmesiden.

Grasrotandelen gir oss et jevnt tilsig av inntekter, men dette må kunne økes betraktelig. Vi har i dag 28 grasrotandeler. Vi burde kunne få mange flere tatt i betraktning at vi er en forening med mer enn 700 medlemmer.

Både når det gjelder hjemmesiden og grasrotandelen, så skal vi utnytte systematisk alle de muligheter vi har for å komme frem til et stort antall mennesker ved å utnytte delingsmulighetene som foreligger. I gjennomsnitt har hver aktør på Facebook 400 medlemmer. Mulighetene er enorme.

ØKONOMI/REGNSKAP

Vi har likvider til å gjennomføre våre planlagte aktiviteter ut året og første kvartal til neste år. Regner som vanlig med medlemstilskudd fra Seniorsaken i løpet av første kvartal.

FORESTÅENDE ÅRSMØTE – TILLITSVALGTE/VEDTEKTER

Lederen gikk gjennom tillitsvalgte og de som er på valg kommende år.

Valgkomiteen må ta kontakt med de som skal velges for kommende 2 år.

MEDLEMSSITUASJONEN

Vi er i dag 720 medlemmer i Østfoldavdelingen. Vi har et løpende medlemsfrafall bl.a. på grunn av alderssvekkelse og død. Dette er en naturlig følge av det å være en forening med mange eldre. Det er en av våre viktigste utfordringer ikke bare å erstatte medlemstapet, men også å øke medlemstallet. Også her vil vi utnytte systematisk de muligheter vi har til å komme frem til potensielle, nye medlemmer ved bruk av delingsmulighetene som Facebook gir.

 

Sekretær

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…