Seniorsaken Østfold 394x100

Referat fra styremøte 30. mars

Vi besluttet under styremøte i går at vi skal ta inn referater fra årsmøte og hvert av styremøte på hjemmesiden.

Det kan hende at vi har behandlet saker i styret som ikke egner seg for offentliggjøring. Som redaktør for hjemmesiden må du kunne luke ut eventuelle slike saker før det legges inn på hjemmesiden. Likeså må du kunne legge til ting som eventuelt mangler.

Under styremøtet i går besluttet vi at Øivind er valgt som ansvarlig for arrangementskomiteen, vi besluttet å skifte møtedager for styre- og temamøter.

Siden det også ville bli møtekollisjoner på tirsdager, forsøker vi i stedet torsdager. Jeg lager en info om dette så snart du har fått bekreftelse fra Gleng på at vi kan få torsdager.

Når det gjelder sesongavslutningsmøte første juni, vil jeg redegjøre for omstillingen fra lokallag til fylkeslag. Så tar vi sikte på et sosialt innslag.

Når det gjelder møteprogrammet for 2. halvår så har vi så langt tatt sikte på følgende temaer: demens, hørsel, svindel mot eldre, oppfølging av seniorboliger, fremdrift Øya Seniortun. Vi tar også sikte på å få legge inn på et av møtene info om Hjemmesiden vår.

Jeg kommer tilbake med kommentarer til utviklingsmuligheter for hjemmesiden og hvordan vi organiserer kampanjen for innhenting av E-postadresser.

Tilbake…