Seniorsaken Østfold 394x100

Referat fra styremøte 29. september 2016

Referat fra styremøte i Seniorsaken Østfold avhold 29/9-16 kl. 1200 på Tune Bibliotek.

Til stede: Åsmund, Arne, Egil, Øivind, Jan, Anne Lise, Bjørg og Per-Arne

Åsmund ønsket velkommen og forela dagens agenda for styret.

Følgende temaer ble behandlet:

NYTT OM SENIORSAKEN OG MØTE VEDR. POLITISK INNFLYTELSE

Åsmund orienterte om Seniorsakens tilblivelse, den oppslutning den hadde i den første fasen og den senere medlemsutvikling. Foreningen har nå 12000 medlemmer. En økning av medlemsmassen er en hovedsak for foreningen.

Åsmund og Øivind vil delta i et møte som Seniorenes Fellesforbund arrangerer på Bæreia 25. og 26. oktober. Møtet dreier seg om hvordan man skal etablere kontakt med og få innflytelse i de politiske miljøer.

GRASROTANDELEN OG HJEMMESIDEN

Arne og Åsmund ga oss detaljert informasjon om utviklingen på disse områder. Antall grasrotgivere øker jevnt, men sakte. Et høyere tempo er ønskelig. Vi legger stadig ut informasjon om grasrotandelen gjennom epost og på annen måte.

Besøksfrekvensen på hjemmesiden er bra. Vi ligger på nær 150 % av fjorårets nivå. Målet er at vi skal doble i forhold til fjoråret, så det er fortsatt meget å gå på!

TEMAMØTE 6. OKTOBER I FREDRIKSTAD

Det blir kveldsmøte på Holmen Eldresenter kl. 1900 i Fredrikstad.

Med kveldens foredragsholder – seniorrådgiver i Høyre, tidligere statssekretær, Astrid Nøkleby Heiberg håper vi på «fullt hus».

Vi gjennomgikk prosedyren for temamøter og «hvem som gjør hva» og det praktiske opplegget for møtet. Vi averterer i SA og FB tirsdag 4. oktober.

FACEBOOK-VENNER

Åsmund appellerer til alle besøkende på hjemmesiden som er på Face-book om å dele informasjon på hjemmesiden med sine Facebook-venner. Dette er en gedigen mulighet til å få ut våre informasjoner til langt, langt flere enn noen annen mulighet vi har.

REGNSKAP – STATUS

Vi har fortsatt noen kroner å «rutte med» – dog hadde det vært hyggelig med noe romsligere økonomi som ville gitt oss muligheter til å utvikle vår virksomhet på flere områder.

MEDLEMSITUASJONEN SAMT PLANLAGT MØTE MED SENIORSAKEN SENTRALT

Den nye styrelederen i Seniorsaken, Marvin Wiseth, har gitt uttrykk for sterke vekstambisjoner. En økning til 50.000 medlemmer i løpet av noen år vil kunne være en målsetning. Det blir spennende å se hvilken strategi og hvilke metoder som blir valgt for å realisere foreningens vekstambisjoner.

Åsmund og Arne vil ha møte med 2 representanter fra BA5 (dvs. Seniorsaken sentralt) som kommer til Sarpsborg for å drøfte utfordringer foreningen står overfor og veivalg som må gjøres.

Det var ingen av styremedlemmene som hadde noen saker under «eventuelt»

Sekr.

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…