Landsmøte i Seniorsaken 2016 – et vendepunkt for Seniorsaken

Fra Seniorsaken Østfold deltok Arne Vestergaard Larsen, Per-Arne Polsrød og Finn Åsmund Johnsbråten. Selve møtet er grundig omtalt i Seniorsakens rubrikk «Uken som gikk» som er gjengitt her på vår hjemmeside. Således ser vi ikke noen grunn til for egen del å skrive noe referat, men vil omtale forhold som er av grunnleggende betydning for Seniorsaken.

Noen ganger kan det være nyttig å heve blikket litt over nesetippen. Det gjorde vi på dette landsmøtet!

Det er i dag vel 860.000 pensjonister i Norge og det er vel 2000 pensjonistforeninger. Blant pensjonistforeningene er det en stor aktør, noen mellomstore mens det store flertallet er mindre foreninger. Alle har betydelige felles interesser, men de aller fleste sitter hver på sin tue uten å ha noen som helst innflytelse utenfor sin enge krets. Den fragmenterte situasjonen gjør at myndighetene stort gjør som de vil så lenge pensjonistene ikke stiller opp i samlet flokk.

Det er en gryende forståelse for dette. Pensjonistenes interesser må samordnes slik at de kan stille opp med en motmakt mot myndighetenes makt. En motmakt som er stor nok til at den ikke kan neglisjeres. Maktforholdene må endres!

Under møtet denne gang brukte vi tid på spørsmålet om hvilken visjon som skal ligg til grunn for Seniorsakens virksomhet i årene som kommer. Det er en erkjennelse for at vi i kraft av 14 000 medlemmer ikke er store nok til å få gjennomslag for viktige saker. Intellektuell kapasitet rekker ikke til når de store slagene står.

I visjonen ligger en Seniorsak som om 5 – 6 år har en medlemsmasse på 100.000 og som er en tungvekter i det norske senior- og pensjonistmarkedet. La oss ikke være skremt av denne utfordringen!

Det er i alle fall ikke Seniorsakens nye styreleder. Vår nye styreleder, Marvin Wiseth, er behørig omtalt i Seniorsakens «Uken som gikk». Han gir uttrykk for at vekstambisjoner er en av de viktigste forutsetninger for hans inntreden i Seniorsaken. Således gir han uttrykk for at Seniorsaken skal øke sin medlemsmasse til 10% av pensjonistene i løpet av 5 – 6 år! Det skulle vel da bli ca. 100.000 medlemmer!

Et vendepunkt for Seniorsaken – dette blir spennende!

Seniorsaken Østfold

Finn Åsmund Johnsbråten

leder

Tilbake til nyheter …