Kommunalrapport – Hvaler kommune best i Østfold!

Seniorsaken Østfold kom over en rapport som viser en oversikt over samtlige 428 kommuner, hvor kommunene er rangert etter kvaliteten på de helse og omsorgstjenester som de tilbyr. Rapporten viser også endringer i forhold til fjorårets rapport – altså hvorvidt man går fram eller tilbake.

Rapporten ble først virkelig interessant for oss da vi tok ut de 18 kommunene i Østfold og satte disse opp i en egen oversikt. Forskjellene fra kommune til kommune gir grunnlag for ettertanke. Vår Østfoldoversikt er vist i slutten av dette innlegg.

Vi vil ikke her forsøke å foreta noen dypere analyse. Det har vi ikke grunnlag for. Men vi vil peke på en del forhold som det er grunn til å bemerke og stille spørsmål til.

I mange sammenhenger, også når det gjelder spørsmålet om kommunesammenslutninger, blir stordrift fremhevet ukritisk som det eneste saliggjørende. Dette til tross for at stordrift er noe av det mest krevende man kan gi seg i kast med.

Samtidig undervurderes det faktum at mindre enheter likevel produserer tjenester lønnsomt og med høy kvalitet. Kan dette ha noe med nærhet og korte informasjonslinjer å gjøre?

Hvordan i all verden kan det ha seg at Hvaler kommune er rangert som nr. 1 av samtlige kommuner i Østfold og som nr. 24 av 428 kommuner i Norge.  Hvaler er en av de mindre kommunene i Østfold med begrenset økonomi og en befolkning ujevnt fordelt over 8 – 9 øyer.

Hva er grunnene til at Hvaler scorer så høyt, og hva er grunnene til at kommunen har avansert 24 plasser på landsoversikten siden rapporten fra 2015? Resultatene kommer ikke av seg selv!

Så kan vi se på en av de aller minste kommunene i Norge, Rømskog. Kommunen rangeres som nr. 10 av Østfoldkommunene og som nr. 206 på landsoversikten. Kommunen har avansert hele 133 plasser på landsoversikten. Hva er grunnene til Rømskog sin gode rangering og hva kan ligge bak den imponerende fremgangen.

Ser vi på byene i Østfold, så er Moss rangert på annen plass på vår oversikt og som nr. 79 på landsoversikten. Halden er den av østfoldbyene som rangerer lavest, nr. 15 på vår oversikt og nr. 321 på landsoversikten. De har rast 141 plasser på landsoversikten.

Hva er forskjellene på Helse og omsorg i Moss og i Halden. Det må være identifiserbart.

Hvorfor har Halden tapt 141 plasser på landsoversikten. Slik skjer ikke av seg selv, det må foreligge helt spesifikke grunner!

Hobøl kommune, som rangeres som nr. 17 på vår oversikt, er den som har gått mest tilbake på landsoversikten med sitt tap på 143 plasser. Hva kan de konkrete grunner til dette være?

Trøgstad rangeres som nr. 18, sist på vår oversikt. De er nr. 329 på landsoversikten.

Hva skiller helse og omsorgstjenestene i Trøgstad seg fra helse og omsorgstjenestene til Hvaler kommune som rangeres som nr. 1! Det må være identifiserbart.

Hva skulle så disse oversiktene tjene til? Vi vet ikke hva kommunene gjør, men vi ville tro at kommuner som rangeres lavt eller har en dårlig utvikling, utveksler erfaringer med de som ligger øverst på listen. Lære av hverandre! «Best practice» heter det i nærlingslivet.

Om helse- og omsorgssjefene i de forskjellige kommunene skulle ønske å kommentere sin egen virksomhet, rangering og utvikling så tar vi gjerne mot innlegg som vi kan ta inn på vår hjemmeside. Slike innlegg sendes til: fajohnsbr@hotmail.com

 

Her følger vår Østfoldoversikt:

Rang Østfold Kommune Rang landsoversikt 2016 Endring fra 2015
1 Hvaler 24 55
2 Moss 79 1
3 Rygge 81 – 34
4 Rakkestad 124 35
5 Spydeberg 138 45
6 Sarpsborg 144 9
7 Skiptvedt 149 – 96
8 Askim 160 – 34
9 Aremark 188 – 67
10 Rømskog 206 133
11 Fredrikstad 219 – 19
12 Eidsberg 237 50
13 Råde 254 – 38
14 Marker 295 – 97
15 Halden 321 – 141
16 Våler 322 22
17 Hobøl 324 – 143
18 Trøgstad 329 – 51

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter …