Helsehuset Sarpsborg – Hva er det?

Alle har sikkert hørt navnet «Helsehuset – Sarpsborg», men hva er det og hva foregår det i dette huset?

La meg ta det enkleste først. Helsehuset Sarpsborg er lokalisert til det som tidligere var Sarpsborg sykehus. Da sykehuset ble nedlagt, ble det gitt til Østfold Fylke for en symbolsk sum, for at Sykehuset Østfold skulle bruke det til noen av sine spesialavdelinger.

Etter hvert som Sykehuset Østfold flyttet sine avdelinger ut og det ble vedtatt å bygge et nytt sykehus på Kalnes, kjøpte Sarpsborg kommune tilbake bygningsmassen for ombygging til et fremtidig Helsehus.

I februar 2016 flytter de første pasientene inn i Helsehuset i Sarpsborg, og er nå i full drift med flere funksjoner som 4 korttidsavdelinger, legevakt, demensteam, fysio/ergo for voksne/eldre, brukerorganisasjoner, velferdsteknologi og lager for hjelpemidler.

KORTTIDSAVDELINGENE

I dag består Helsehuset av 6 kommunale akutte døgnplasser, 36 korttidsplasser, 6 rehabiliteringsplasser, 19 rulleringsplasser og 4 palliative (smertelindring) plasser, totalt 71 plasser

TEAM LEGEVAKTEN

LegevaktBestår av Lilletorget legekontor med diabetes- og sårpoliklinikk, vaksinasjons- og smittevernkontor og legevakt for Sarpsborg og Rakkestad.

Legevakten skal gi øyeblikkelig hjelp til de som oppholder seg i Sarpsborg og Rakkestad kommuner.

Når du ringer 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i det området der du oppholder deg.
Er det fare for livstruende sykdom eller skade kan du ringe nødnummer 113.
Direktenummer til Sarpsborg og Rakkestad legevakt: 69 12 19 20

Vi ønsker at du ringer legevakten før du kommer.  Legevaktsentralen er bemannet med sykepleier hele døgnet.
På dagtid mandag til fredag skal du alltid kontakte fastlegen din før du kontakter legevakten, også ved akutt sykdom eller skade. Fastlegen din har timer for øyeblikkelig hjelp hver dag.

DEMENSTEAM

Bare halvparten av de hjemmeboende med demens er kjent av hjemmesykepleien. De færreste har fått diagnostisert sykdommen hos lege. Demens rammer hele familien.

Sarpsborg kommune har et eget demensteam. Teamet besørger diagnostisk utredning, vurdering av omsorgsbehov, rådgivning og veiledning, undervisning av ansatte og pårørende og samarbeid med kommunens øvrige helsepersonell og fastleger.

Demensteamet nås på dette telefonnummeret: 992 05 830.

Dette er et lavterskeltilbud, noe som betyr at pasienter og pårørende kan ta direkte kontakt.
Kontortid:
Mandag til fredag kl. 07.30 til 15.30.

DIABETES

Kommunal diabetes- og sårpoliklinikk er et tilbud til innbyggere over 15 år i Sarpsborg som har diabetes.

Det er fastleger som henviser pasienter hit, eller man kan bli overført fra Sykehuset Østfold etter eget ønske.

Poliklinikken ble åpnet i 2013 og var en satsing etter at samhandlingsreformen ble innført. Reformen sier noe om at større deler av pasientbehandlingen og oppfølgingen skal foregå i kommunene.

Disse henvises/overføres til kommunal diabetes og sårpoliklinikk:

  • Pasienter med diabetes type 1 og 2 med eller uten insulinbehandling som ellers ville vært henvist spesialisthelsetjenesten
  • Pasienter med diabetessår
  • Pasienter over 15 år og som er bosatt i Sarpsborg kommune
  • Pasienter som går på poliklinikken ved SØ og som overføres etter eget ønske

Disse må henvises Sykehuset Østfold:

  • Gravide
  • Barn til og med 15 år

VAKSINASJON- og SMITTEVERNKONTOR

Ved vaksinasjons- og smittevernkontoret kan du få hjelp til:

  • vaksiner utover barnevaksinasjonsprogrammet
  • råd og veiledning vedrørende reisevaksinasjon
  • helsespørsmål ved reiser
  • tuberkulosekontroll, og råd og veiledning vedrørende smittevern

Vi anbefaler at du bestiller time hvis det er spørsmål rundt utenlandsreise og reisevaksinasjon.

Timebestilling kan gjøres pr. e-post, eller på telefonnummer: 69 10 82 56

Se alle oppdateringer …

Tilbake …