Seniorsakens Hederssenior 2016!

I anledning feiringen av FNs internasjonale eldredag 1. oktober har Seniorsaken utnevnt den folkekjære reporteren og forfatteren Åshild Ulstrup (82) til Seniorsakens
«Hederssenior 2016»

Hvert år feires eldredagen i Oslo rådhus med ordføreren om vertskap.
I forbindelse med festforestillingen overrekkes Seniorsakens hederspris til en ildsjel som har utmerket seg som representant for eldre, eller som har gjort en spesiell innsats for eldre i Norge.  I år ble tittelen «Seniorsakens hederssenior» tildelt Åshild Ulstrup.

Gjennom Åshild Ulstrups 40 år i NRK kunne hele folket lytte til personlige intervjuer og varme sosialreportasjer.

  • Alle over middagshøyden husker programmene; «På livet laus», «Sånn er livet» og «Middagsstunden». Hun har åpnet både latterdører og tårekanaler.

Ulstrup har vært så mye mer enn en radiojournalist. Hun har vært en radiopersonlighet! Og hun har alltid vist omsorg og interesse for de eldre, sier Knut Chr. Høvik, generalsekretær i Seniorsaken.

Radioreporteren har på alle vis grepet muligheten til å påvirke samfunnet gjennom sine programmer. Flere programmer om sykehjem bidro til at enerom nå er regelen fremfor unntaket.

Seniorsakens styres begrunnelse for å tildele Ulstrup hedersprisen har to sider.

  • Hun har alltid gitt de eldre en stemme, og ikke minst vist frem mange av de gode sidene ved å bli eldre. Men hun er også en fantastisk representant for det å bli eldre og fremdeles engasjert. Hun trives med å være synlig, men ikke minst å synliggjøre andre.

Ulstrup er opptatt av alderdommen som hun mener i stor grad har blitt mye bedre enn før. Barndommen derimot mener hun har tapt seg. Mange lever i en fiktiv verden. Da hun vokste opp i Valen i Sunnhordland var barn frie og var ute uten oppsyn. Ulstrup likte best å drikke kaffe og spise småkaker med de gamle i bygda.

Årets hederssenior mener alder ikke er ingen diagnose, og hun har brutt tabuer og skrevet om både sex, kjærlighet og døden.
Hun er like berømt som forfatter som for sin stemme. Flere av bøkene tar opp aldring, alderdom og tilbakeblikk på levd liv, ikke minst «100 pluss, våre eldste forteller».
I boken har Ulstrup spurt hva som har betydd mest for 100-åringene var svaret: Å få oppleve kjærlighet. Og å få gjøre noe for andre mennesker.

  • Ut i fra dette er vi overbevist om at Åshild Ulstrup vil bli over 100 selv, sa Høvik ved tildelingen i dag..

Seniorsakens «Hederssenior» må …

  • være senior, det vil si over 50 år.
  • ha gjort en innsats for seniorer i samfunnet.
  • være en hedersperson, dvs. ustraffet.
  • ha bidratt til å nå positive mål og resultater for seniorgruppen i samfunnet.
  • ha bidratt til å ta vare på, og utvikle, verdier i samfunnet.
  • ha bidratt, utmerket seg eller gjort noe spesielt i frivillige og upolitiske organisasjoner, lag eller foreninger.
  • ha utmerket seg på en særlig positiv, og gjerne original, måte i samfunnet. 

Seniorsakens Hedersseniorer 2004 – 2015:
2004 Rolv Wesenlund, 2005 John I. Alvheim, 2006 Nanna L. Caspersen, 2007 Astrid Nøklebye Heiberg, 2008 Jakob Sæthre Skarstein, 2009 Peter F. Hjort, 2010 Ingrid Espelid Hovig, 2011 Thorleif Holth, 2012 Ingeborg Moræus Hanssen, 2013 Vidar Lønn-Arnesen, 2014 Aslam Ahsan, 2015 Odd Grann.

Du kan lese om tildelingen på Seniorsaken

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…