Grasrotandelen ny 2014

Grasrotandelen – Seniorsaken Østfold leder landsomfattende prosjekt!

Det alt vesentlige av Norsk Tippings overskudd går til idrett og kultur. Dette kommer mange foreninger i Norge til gode. Det er betydelige beløp som deles ut og er til uvurderlig støtte til foreningenes virksomheter.

Ideen bak Grasrotandelen er at de som spiller i Lotto, Tipping eller andre av Norsk Tippings spill, hver gang kan gi sin grasrotandel til den forening de ønsker. Slik kan givere av grasrotandeler sikre at en del av Norsk Tippings overskudd går direkte til lokale aktiviteter. Inntil 5% av innsatsen går til grasrotmottaker.

Det er en rekke foreninger over det ganske land som er registrert som grasrotmottakere og som henter inn betydelige beløp til støtte av sine virksomheter.

Seniorsaken er en landsdekkende organisasjon og kvalifiserer ikke som grasrotmottaker. Det gjør imidlertid foreningens lokallag. Seniorsaken har derfor nå startet et landsomfattende prosjekt. Dette skal sikre at lokallagene blir registrert som grasrotmottakere slik at de kan være med å konkurrere om tilgjengelige grasrotandeler.

Seniorsaken Østfold har tjuvstartet, utviklet et konsept og allerede innhentet de første grasrotandeler.  Det konsept og de metoder som er utviklet av Seniorsaken Østfold, blir nå gjort tilgjengelig for de andre lokallagene.

Seniorsaken Østfold vil bistå de andre lokallagene med informasjon, råd og veiledning i oppstart og drift av grasrotprosjektet – eller som det kanskje heller burde hete grasrotprosessen fordi det tar tid å bygge opp en base av grasrotandeler.

Det legges til grunn at 45% av Norsk Tippings spillere så langt ikke har gitt bort sine grasrotandeler. Samtidig at enhver som har gitt bort sin andel kan bytte til ny grasrotmottaker hver gang spillekuponger leveres inn.

Seniorsaken har 18 lokallag fordelt over hele Norge. Til sammen er det ca. 14.000 medlemmer i foreningen. Disse vil utgjøre den viktigste målgruppen. Her ligger det et stort potensiale. Seniorsaken vil som hovedsak satse på å engasjere og motivere medlemmene til å støtte sin egen forening ved å gi sine grasrotandeler til et av lokallagene.

Seniorsaken er i den tro at systematisk arbeid over tid og utholdenhet vil gi resultater – bygge sten på sten!

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter …