Foreningsnytt fra Hølen og Såner – VI OVER 60

Det er aktivitet i senior- og pensjonistforeninger rundt omkring i Østfold. Vi «sakser» her et utdrag av møtereferat som er gjengitt i Moss Avis den 5. oktober:

Etter tre måneders sommerferie åpnet John høstens første møte.

Kjell refererte fra Kiel-turen 22. – 24. august. I tillegg ble det nevnt at Birger Løvland kommer til Hølen 6. september for å kåsere om tema: «Til fots i Follomarka»

Steinar refererte fra Eldrerådet som arbeider for å etablering av Eldrekontakt i kommunen og om sentrumsplanen, svømmehall og minnelund.

1.oktober fra kl. 12. til 16 er det markering av eldredagen på Vestby Arena hvor 46 foreninger er representert. Det er busstilbud fra Son, Hølen, Vestby og Hvitsten.

Else presenterte brosjyre med høstprogrammet for «Den kulturelle Spaserstokk.

John markerte at Rakel rundet år, men at vinflasken venter på henne til neste møte.

Kjell ledet allsangsinnslag. Så fulgte en mimrekonsert med musikk fra 4 gamle 78 plater som John hadde tatt opp.

Kveldens hovedinnslag var underholdning av duoen Håvard Dyresveen og Dag Henning Kvaløy. Dette var besørget av «Den kulturelle Spaserstokk» i Vestby kommune. Med to gitarer og sang av Håvard Dyrsveen tok de publikum med storm. «Love me tender» satte publikum (særlig den kvinnelige delen) i ekstase og etter hvert flere melodier av Johnny Cash («Love is a burning ring»), Elvis,  Ole Ivars og Nancy Sinatra.

Til slutt måtte John dessverre avbryte på grunn av at klokka nærmet seg ni.

Før dette rakk vi trekning og avslutningssang. Loddsalget innbrakte 2100 kroner

Referat: Sekretæren

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…