Eldre sjåfører – Større problem i Japan!

Vi har tidligere tatt opp problemene med eldre sjåfører og deres overrepresentasjon i spesielle trafikkulykker. Hvor lenge skal man fortsette å kjøre bil? Hvordan fastslå at kjøreferdighetene ikke lenger er på et tilfredsstillende nivå. Hvilket ansvar har de eldre sjåførene selv og hvilket ansvar har fastlegene?

Her har vi en del utfordringer, men det kan se ut som at utfordringene er større i Japan. Vi gjengir nedenfor en liten artikkel som vi har sakset fra Aftenposten 26. november:

«LOKKER ALDRENDE SJÅFØRER MED NUDELRABATT!

Politiet i Japan lokker med rabatt på nudelsuppe for aldrende sjåfører dersom de gir fra seg førerkortet.

Japan har opplevd en rekke dødelige trafikkulykker forårsaket av aldrende sjåfører den siste tiden, og problemet er økende.

Japans befolkning øker raskt, og 4,8 millioner japanere over 75 år har i dag førerkort.»

Problemene er nok noe av de samme vi har registrert her hjemme, men det kan jo være at problemene er større i Japan enn hos oss!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…