Åpent møte – Glenghuset i Sarpsborg – torsdag 3. november kl. 1200

Flytte fra hus til leilighet – skal/skal ikke?

Nå er vi i gang igjen! Denne gangen skal vi ta for oss et tema som er aktuelt for de fleste. Det er ikke nødvendigvis riktig for alle å flytte fra hus til leilighet. Men det som må være riktig, er at alle i rimelig god tid bør stille seg spørsmålet om den boligen de bor i, er den boligen de vil bli gammel i. Kan jeg bo bekvemt her når hofter, knær og andre vitale deler svikter – hvordan er det med avstand til butikker og annet når jeg mister bilsertifikatet? Her er programmet:

  1. Lederens erfaringer og betroelser

Jeg har selv vært igjennom prosessen og kan gjerne tenke meg å dele mine erfaringer med møtedeltagerne. Det kan nok være at noen vil kjenne seg igjen.

 

  1. Eiendomsmeglerens rolle, Birgit Grandahl
Foto: Grandahlseiendomsmegling.no
Foto: Grandahlseiendomsmegling.no

Birgit Grandahl er leder for Grandahl Eiendomsmegling i Sarpsborg.

Hun vil fortelle om sitt arbeid som eiendomsmegler og vil orientere om forskjellig spørsmål som vedrører dette med å selge og kjøpe hus og leiligheter. Bl.a. boligmarkedet i Sarpsborg, i dag og i tiden fremover, styling – hva er nå det, hva må vi tenke på, planlegge for alderdommen, andre relevante spørsmål

 

 

 

 

  1. Øya Seniortun på Hafslundsøy, Øivind Erichsen
Øivind Eriksen. Foto: Vestlars
Foto: Vestlars

Øivind Erichsen har i et tidligere møte orientert om sitt prosjekt for Seniorboliger. Han vil nå fortelle oss nytt om prosjektet og hvordan det har gått siden sist, hva han har møtt av utfordringer og snubletråder og hvordan fremdriften nå ser ut. Han vil samtidig si noe om hvordan markedet for seniorboliger utvikler seg.

Etter innleggene blir det anledning til spørsmål og svar. Så skal vi ha loddtrekning, kaffe/vafler (kr.20,-) og hyggelig samvær. Fri entre.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Seniorsaken Østfold

Finn Åsmund Johnsbråten

Leder

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…