Trygdeoppgjøret 2015 – Mot oppgjør i minus

–     I vårens trygdeoppgjør står landets pensjonister i fare for å ende opp med redusert kjøpekraft. Vi kan selvfølgelig ikke godta et oppgjør i minus for våre medlemmer! En av Seniorsakens viktigste oppgaver er å sikre at pensjonister får samme velferdsutvikling som resten av befolkningen.

Det sier leder i Seniorsakens ressursgruppe Juss og økonomi, Stig Klingstedt.
Han forteller at for første gang i historien setter nå de store pensjonist- og seniororganisasjonene seg rundt samme bord for å lage en felles strategi for drøftingene i vårens trygdeoppgjør.

Tilsammen har Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene, LOP, Forsvarets Seniorforbund og Seniorsaken bortimot 250 000 medlemmer i ryggen!
–     Selv om pensjonist- og seniororganisasjonene ofte har ulikt syn i seniorpolitiske saker, har vi samme mål. Når det gjelder krav om fjerning av underreguleringen av pensjonene er vi 100 prosent samstemte, sier Klingstedt. Han håper Pensjonistforbundets invitasjon til samarbeid i denne saken vil overføres til andre saker med felles mål.

Forutsetningen for pensjonsreformen, som Seniorsaken var sterkt i mot, var at de offentlige pensjonene skulle underreguleres med halvparten av gjennomsnittlig reallønnsutvikling. For å slippe å beregne de eksakte prosentene hvert år, antok regjeringen og Stortinget at reallønnsveksten i fremtiden ville bli på ca. 1,5 prosent, og at pensjonene altså skal underreguleres med 0,75 prosent.

–     Lavere reallønnsvekst innebærer at forutsetningen ikke lengre er til stede. I inneværende år er det i revidert budsjett anslått en årslønnsvekst på 3,3 prosent, og målet for konsumprisveksten er over tid anslått til 2,5 prosent. Det gir 0,8 prosent i reallønnsvekst, og i realiteten kun 0,02 prosent i økt kjøpekraft for pensjonistene. Det var ikke forutsetningen, sier Klingstedt.

–     Pensjonistorganisasjonene vil protestere kraftig mot en regulering som viser røde tall, avslutter Klingstedt.

 

Som medlem i Seniorsaken støtter du arbeidet med å fjerne underreguleringen.

Tilbake…