Ingegerd Espås

Temamøte – Vold mot eldre i hjemmet og i institusjoner – et tema det helst ikke snakkes om

På Seniorsakens neste Temamøte 4. november vil Ingegerd Espås ta opp et tema som kan være vanskelig å snakke om, da det ofte gjelder personer i nære relasjoner, enten hjemme eller i institusjoner. Volden kan enten være fysisk eller psykisk, det kan også arte seg som mobbing.

Ingegerd Espås har 17 års erfaring som sosialsjef og har jobbet med dette tema i flere kommuner og institusjoner.

Etter foredraget til Espås vil det bli paneldebatt.

Panelet består av:

Camilla Sørensen Eidsvold, som er frittalende politiker fra Fredrikstad

Svein Erik Waters, politiveteran med spesialområde «vold i nære relasjoner»

Bjørn Tore Bendvold Hansen, daglig leder i Personlig Omsorg

Øivind Werner Johansen, Helsesjef i Sarpsborg kommune.

Debatten blir ledet av Seniorsakens kommunikasjonssjef Christin Engelstad.

Følg med på våre annonser i Sarpsborg Arbeiderblad, Fredrikstad Blad, aktiviteter i Seniorportalene.no og vår egen hjemmeside ostfold.seniorsaken.no.

Tilbake…