Seniorboliger – konsepter under utvikling!

Seniorsaken Østfold arrangerte onsdag den 7. oktober temamøte i Glenghuset i Sarpsborg.

DSC_0200Temaet denne gang var «seniorboliger». Generalsekretær i Seniorsaken, Knut Chr. Høvik, holdt et innledende foredrag for en godt besatt sal.

Det er en økende bevissthet omkring behovet for å planlegge sin bo- og livssituasjon etter man passerer livets middagshøyde. Man vil bo komfortabelt i trygghet i eget hjem så lenge som mulig slik at opphold i sykehjem før siste stopp blir kortest mulig til egen og samfunnets fordel.

Seniorboliger har ikke noe entydig, definert konsept. Etablerte løsninger kan være forskjellig.

Vi kunne beskrive seniorboliger som «lettstelte, seniortilpassede boliger med livsløpsstandard, i et boligfellesskap tilrettelagt med fellesarealer og tilgang til helsetjenester og andre servicetilbud.

Seniorboligundersøkelse gjennomført av Seniorsaken indikerer at Seniorboliger er av størst interesse for yngre eldre (55+). En stor andel av disse kan tenke seg å flytte inn i seniorbolig selv om det skulle innebære mindre plass og høyere pris pr. kvadratmeter.

I våre naboland, Sverige og Danmark, har utviklingen når det gjelder seniorboliger, kommet meget lenger enn her. Men det ser ut som vi kommer etter. Seniorsaken ser sin rolle i å være pådriver og etablere kontakt mellom utbyggere og foreningens medlemmer.

Etter Knut Chr. Høviks innledende foredrag var det Øivind Erichsen sin tur til å redegjøre for sitt spennende lokale prosjekt, Øya PERSPECIVE 2 fra fellestunet Rev.Seniortun på Hafslundsøy i Sarpsborg. Han har arbeidet i lengre tid med planlegging og forberedelser og slitt seg gjennom forskjellige nåløyer i form av gamle og nye reguleringsplaner. Han regner med å få de siste godkjennelser slik at arbeidet på tomten kan begynne ved juletider.

Bygget vil bestå av leiligheter i forskjellige størrelser fra ca. 60 – 90 m2. Bygget vil bli oppført i massivtre og fabrikkferdige komponenter. Det vil imøtekomme siste miljøstandarder. Varme vil bli hentet opp fra Glomma. Mellom tre bygningskropper vil det bli en stor vinterhage under glasstak med sommertemperatur hele året. Det planlegges for helsetjenester og andre servicetilbud i bygget. Bygget blir vakkert beliggende med nærhet til golfbane og utsikt over Glomma.

Det er bussholdeplass 15 m fra bygget, 15 minutter til Sarpsborg sentrum. Det vil bli bygget en gang- og sykkelbro fra Hafslundsøy til Opsund som gjør avstanden til sentrum til en kort sykkeltur.

Øyvind Erichsen har hentet inspirasjon gjennom flere besøk til etablerte seniorboliger i Sverige.

Detaljutforming av bygget begynner så snart de siste nødvendige godkjennelser foreligger. Utbygger regner med at priser vil ligge på markedsnivå. Vil først kunne kunngjøres når bygget er ferdig planlagt.

Neste temamøte blir 4. november – et tema det helst ikke snakkes om «Vold mot eldre».

Tilbake…