Trygdeoppgjøret 2015

Det er ikke bare Seniorsaken Østfold som har registrert at trygdeoppgjøret for pensjonister vil medføre redusert kjøpekraft. Saken er utførlig omtalt  på Seniorsaken sentralt sin hjemmeside. Her gir Seniorsaken også en begrunnelse for hvorfor det ble sprik da det kom til underskrivelse av protokollen.

Les mer på Seniorsaken sentralt

Tilbake…