Mindre reduksjon i grunnpensjonen for ektefeller og samboende!

Husker dere Seniorsakens Temamøte med Robert Eriksson i august i fjor? Da lovet han at reduksjonen av grunnpensjonen for gifte og samboende pensjonister skulle reduseres før neste stortingsvalg i 2017.

staende-pa-mynter-672x372Nå kom det glade budskapet, reduksjonen i grunnpensjonen endres fra 15 % til 10 % fra september 2016.

Det betyr at 650.000 pensjonister vil få ca. kr. 4000 mer i pensjon pr. år. Ektepar og samboende vil med dette få 8000 mer pr. år i samlet brutto pensjon.

Det er et stykke på vei, men fortsatt vil vi få grunnpensjonen redusert til 90 % av full pensjon. Samtidig vet vi at trygdeavgiften i beskatningen vil øke jevnt til den er på samme nivå som lønnsmottakere. Trygdeandelen for pensjonister var opprinnelig på 3 %, men ble økt til 4,7 % i pensjonsforliket for deretter å øke til 5,1 % under den borgerlige regjering.

Seniorsaken og andre pensjonistorganisasjoner har med andre ord fortsatt en lang vei å gå før vi har fått fjernet alle særbeskatninger for pensjonister.

Det er derfor viktig at vi fortsatt søker å samarbeide med andre organisasjoner slik at vi kan øke presset på myndighetene i slike saker, står hver organisasjon alene, oppnår vi ingen ting.

Tilbake…