– Eldre mest utsatt i brann

Nå går det mot høst og vinter, og vi vil bruke mer levende lys, fyre opp i peis og ovn, noe som vil øke faren for brann, i tillegg har vi elektriske varmeovner og komfyrer som er potensielle brannstiftere. Et anna moment er at mange eldre, som bor alene hjemme, ofte bor i eldre hus hvor det elektriske anlegget kanskje ikke har vært så godt vedlikeholdt som en skulle ønske.

Statistikken viser at eldre over 70 år er 3 til 4 gange mer utsatt for å omkomme i en eventuell brann enn befolkningen for øvrig. Det er derfor ekstra viktig at vi er oppmerksomme på de forebyggende tiltak som det er mulig å gjøre og som koster relativt lite. Det er da først og fremst snakk om røkvarslere som er koplet i serie og en komfyrvakt som slår av strømmen til komfyren dersom en glemmer å slå av kokeplaten. Og ikke glem å dra ut støpslet til kaffetrakteren når den ikke er i bruk.

Vil en gå et skritt videre, er en sjekk på hele det elektriske anlegg og eventuell skifte gamle skrusikringer ut med nye automatsikringer med innebygget overspenningsvern, for ofte er det elektriske nettet i huset ikke dimensjonert for dagens belastning.

Er du usikker på om du bor i en potensiell brannfelle, kan du ta kontakt med en branninspektør i kommunen for å be om hjelp til en inspeksjon eller en autorisert el-installatør for sjekk av det elektriske anlegget.

Tekst: seniorsaken.ostfold@gmail.com

Tilbake…