Bymiljøer som forsvant

Seniorsaken Østfold avholdt temamøte i Glenghuset i Sarpsborg den 4. februar. Temaet denne gangen var byutvikling og hvordan en by utvikler seg over tid påvirket og bestemt av den generelle utvikling i samfunnet – økonomisk, teknisk og sosialt. Det er en stadig pågående prosess hvor etablerte forhold kontinuerlig må vike for nye løsninger. Foredragsholder var Stein W. Karlsen, mangeårig journalist i Fredrikstad Blad. Som utgangspunkt for sitt foredrag hadde han en fyldig billeddokumentasjon. Det foreligger et godt utvalg bilder fra 18 og 1900 tallet og opp til i dag. Foredragsholderen har vært engasjert i utarbeidelse av boken «Bymiljøer som ble borte». Den dekker perioden fra 1945 til i dag og viser bilder av eldre bebyggelse som er revet og bilder som viser hvordan det ser ut i dag. Generelt ser vi hvordan gammel, dårlig vedlikeholdt trehusbebyggelse viker for moderne bygg i betong og glass. Bilismens vekst har etter hvert ført til nødvendige omlegginger og restriksjoner. Tiltakene for å redusere biltrafikken i sentrum er ikke ubetinget problemfrie. Folk søker til store kjøpesenter utenfor bykjerne, med gode, varierte tilbud og raust med gratis parkeringsplasser. Resultatet for Fredrikstad er at byens flotte gågate, Nygårdsgaten, er for det meste folketom. Det samme gjelder Storgaten, byens tidligere havnegate. Stortorvet som var et område for torghandel, ble senere en av de viktigste sentrums parkerings-mulighetene, er i dag et parklignende område, heller ikke hyppig frekventert. Stein W. Karlsen holdt et inspirert og engasjerende foredrag med basis i bildedokumentasjonen og hans inngående lokalkunnskap. Stor applaus!

Seniorsakens besøksvenner har vært etablert og i virksomhet siden 2013.Alfhild Lehne redegjorde for gruppens virksomhet som har vært konsentrert om helsehuset på Kurland. Virksomheten går ut på å etablere kontakt med de eldre ved regelmessig besøk, og å gjennomføre mulige sosiale tiltak og underholdning. Alfhild Lehne kunne godt tenke seg flere besøksvenner og bedre støtte fra helsehusets personale. Seniorsaken Østfold holder sitt neste møte onsdag 4. mars. Dette vil være foreningens årsmøte som i tillegg vil ha et foredrag av Seniorsakens generalsekretær Knut Chr. Høvik. Han vil belyse utfordringer som ligger i overgang fra informasjon på papir til digital informasjon og hvordan Seniorsaken vil møte disse utfordringene i forhold til sine medlemmer og publikum forøvrig. Det er 860.000 pensjonister i Norge i dag. En stor del av disse vil aldri bli mottakelige for digital informasjon.

Tilbake…

Legg igjen en kommentar